Svenska Isabelle: "Matta, smånojiga och rädda"

Svenska Isabelle Granlund har evakuerats till Fort Meyers.