Jämnt i opinionen inför norskt val

Partiernas representanter i slutspurt.