Så hanterar man förödelsen

Hör Britta Ramberg, biträdande enhetschef för insatser på MSB.