Filmar när trädet välter av orkanen

Rycks upp med rötterna av de hårda vindarna.