Står och filmar - knockas av vågen

Trotsar myndigheternas varningar.