Totalstopp på E6:an

Olycka mellan Malmö och Helsingborg, trafikanter uppmanas ta alternativa vägar.