Här sker olyckan - mitt i direktsändning

Får hålla minen efter att ha skurit sig djupt i fingret