Tv-bråket över – nytt avtal mellan Com Hem och Discovery

4,5 miljoner tittare var drabbade