Genomskinliga bollar förbryllar västkusten

Marinbiologen Tom Arnbom förklarar mysteriet.