Så kan Nordeas flytt stoppas

Cleas Hemberg, sparekonom Avanza, förklarar att flytten ännu inte är spikad och klar.