Mannen kliver ur bilen – och det är inte Chris

Filmen på prinsessan orsakade förvirring