Så tar Sofia tydlig ställning

”Hon går sin egen väg”