Sex miljarder satsas på skolan

Fridolin och Bolund håller pressträff om budgetförslag för skolan