”Risken att dopade står på startlinjen är extremt stor”

Matt X Richardson, chef för svensk antidoping om rädslan inför OS