M och KD fullföljer missförtroendeförklaringen mot Hultqvist

Nu står M, KD och SD bakom en missförtroendeförklaring