Bush Thor bad om att inte stå bredvid Björklund i TV-studion

Ur SVT:s Aktuellt: “Vi har som princip att inte debattera mot varandra”