Amnesty: Rohingya-folket fördrivs från Burma

400 000 har flytt på några veckor