Sverige är ett av de bästa länderna på att panta

Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att panta. År 2016 pantade svenskarna 1,8 miljarder burkar och flaskor.