FOI: "Lättare hitta DNA på hemmagjorda bomber"

Totalförsvarets forskningsinstitut: "Vill begränsa tillgängligheten av komponenter i handeln"