Teckentolkaren har inte ett rätt

Under den viktiga presskonferensen visar det sig att teckentolkaren inte kan teckenspråk.