Här räddas paret efter skräckdygnen på havet

Båten slog runt 70 mil från land