En har hämtats från riksdagen i ambulans

Aftonbladet sänder live