Så många dör i bränder varje år i Sverige

Varje år omkommer ungefär 100 människor i bränder enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.