Ulla Andersson (V): "Största satsningen på sjukvård i modern tid"

Ulla Andersson (V) kommenterar regeringens budget.