Björn tagen i beslag efter nödvärn

Polisen i Nord utreder skjutning under avlyst jakt