Securitas anklagas för diskriminering - betalar 20 000 i ersättning

En anställd på Securitas blev diskriminerad på jobbet. Nu ska Securitas betala ut diskrimineringsersättning till mannen på 20 000 kronor.