Märkliga firandet efter målet

Ingen förstår vad han gör