Så lågt är förtroendet för Trump - fler litar på militären

USA:s president Donald Trump får låga förtroendesiffror i Washington Posts och ABC News undersökning.