Här välter korna ut över gatan

Lastbil välter med levande last