Vännen Pugh: Han var ett charmtroll

Pugh Rogefeldt minns Janne Loffe Carlsson