Polischefen: ”Polisen ska samarbeta med alla”

Polisen har flera gånger bett familjen Ali Khan om hjälp, trots att de själva vittnat i domstol om att familjen styrs på ett maffialiknade sätt. Mats Löfving, biträdande rikspolischef och chef för Noa, ser inga problem med detta.