Så kan anklagelserna skada SD

Flera i SD vittnar om trakasserier efter påtalat missförhållanden