Så reagerade världen på kurdiska valet

Utrikessvepet med Nivette Dawod