Därför rubriceras en brand som mordbrand – även om ingen dött

Om det finns risk för en persons liv vid en anlagd brand kan den rubriceras som mordbrand.