Därför får Trumps hot vara kvar på Twitter

Twitter bedömer att Trumps tweets har ett visst “nyhetsvärde” och ska därför inte tas bort