Så hjälper djuren varandra när jägaren närmar sig

”Var observant på andra arter”