Hör Rickard Wissman, kommunikationschef Aurora 17: ”Övningen ska fortsätta”

Berättar om olyckan och hur man arbetar vidare efter händelsen.