Fem kända svenska diabetiker

Fem kända svenskar om sin sjukdom.