Hedersförtryck och hedersvåld drabbar både kvinnor och män i Sverige

Sex personer ska ha dödats 2016 med heder som motiv.