Här är detaljen på din dörr som ökar inbrottsrisken

Anders Adali om vad som lockar inbrottstjuven när de ser din ytterdörr.