Spindlar stängde skola

Gifta spindlar tvingade engelsk skola att stänga