“Lika stor som min mans ansikte”

Silvia Wendelström plockade jättekantarell utanför Jönköping