Robot för cancersjuka

Så ska det hjälpa till i undervisningen