Tekniska problem hos Skandiabanken

Kunder har svårt att logga in och genomföra betalningar