Alexander Falk förlorade kampen mot cancer

Önskade att färre skulle drabbas av sjukdomen i framtiden