Nazistdemonstrationen i Göteborg förkortas efter nytt beslut

Det beslutar kammarrätten