Maria Montazamis son i dramatik på fortet

Nicholas får svårt att andas under en vattenutmaning