Två trafikolyckor skapar långa köer på E22 norr om Lund

Trafik norr om trafikplats Lund Norra påverkas av avspärrade körfält och en trebilskrock vid Trafikplats Råby skapar långa köer längs vägen