Magdalena Ribbing har avlidit 77 år gammal

Hon avled efter en fallolycka i hemmet under förberedelserna för en lunch för vänner