Nakenskiss kan vara Mona Lisa

Likheterna med kolteckningen är slående - forskare beredda att skriva om historien.